Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 27/09/2017 (04:55)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 27 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY25/tấn (USD4/tấn) lên CNY9660/tấn (USD1252/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 251,388 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 27 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY85/tấn (USD13/tấn) lên CNY8881/tấn (USD1152/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 334,774 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 27 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY5/tấn (USD1/tấn) lên CNY6845/tấn (USD888/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 204,156 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập