Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 29/09/2017 (07:03)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 29 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY95/tấn (USD14/tấn) lên CNY9475/tấn (USD1229). Khối lượng giao dịch đạt 256,664 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 29 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY208/tấn (USD32/tấn) lên CNY8756/tấn (USD1135). Khối lượng giao dịch đạt 329,084 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 29 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY90/tấn (USD14/tấn) lên CNY6640/tấn (USD861/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 182,202 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập