Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 09/10/2017 (05:45)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 9 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY40/tấn (USD6/tấn) lên CNY9515/tấn (USD1223/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 380,440 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 9 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY28/tấn (USD4/tấn) lên CNY8846/tấn (USD1137/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 493,860 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 9 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY190/tấn (USD29/tấn) xuống CNY6550/tấn (USD842/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 388,798 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập