Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 13/10/2017 (04:42)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 13 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY310/tấn (USD47/tấn) lên CNY9650/tấn (USD1240/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 519,844 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 13 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY324/tấn (USD49/tấn) lên CNY8838/tấn (USD1136/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 563,468 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 13 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY155/tấn (USD23/tấn) lên CNY6465/tấn (USD831/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 386,646 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập