Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 16/10/2017 (04:33)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 16 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY145/tấn (USD22/tấn) lên CNY9735/tấn (USD1263/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 444,784 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 16 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY272/tấn (USD41/tấn) lên CNY9007/tấn (USD1168/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 640,360 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 16 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY55/tấn (USD8/tấn) xuống CNY6410/tấn (USD831/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 525,660 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập