Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 18/10/2017 (04:38)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 18 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY70/tấn (USD11/tấn) lên CNY9855/tấn (USD1278/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 322,536 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 18 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY20/tấn (USD3/tấn) lên CNY9124/tấn (USD1183/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 481,342 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 18 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY10/tấn (USD2/tấn) xuống CNY6440/tấn (USD853/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 291,902 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập