Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 19/10/2017 (05:43)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 19 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY165/tấn (USD25/tấn) xuống còn CNY9695/tấn (USD1258/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 571,722 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 19 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY270/tấn (USD41/tấn) xuống còn CNY8892/tấn (USD1153/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 726,994 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 19 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY125/tấn (USD19/tấn) xuống còn CNY6280/tấn (USD815/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 544,066 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập