Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 20/10/2017 (04:25)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao Dịch Hàng Hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 20 tháng Mười chốt ở mức tăng CNY295/tấn (USD48/tấn) lên CNY9815/tấn (USD1273/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 2,355,418 tấn.
Giá PP tháng Một trên Sàn Giao Dịch Hàng Hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 20 tháng Mười chốt ở mức tăng CNY302/tấn (USD46/tấn) lên CNY8990/tấn (USD1166/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 3,156,702 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao Dịch Hàng Hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 20 tháng Mười chốt ở mức tăng CNY65/tấn (USD10/tấn) lên CNY6430/tấn (USD834/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 2,358,780 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập