Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 23/10/2017 (04:30)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 23 tháng Mười, tăng CNY35/tấn (USD5/tấn) lên CNY9860/tấn (USD1273/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 391,406 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 23 tháng Mười, tăng CNY78/tấn (USD12/tấn) lên CNY9089/tấn (USD1173/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 494,648 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 23 tháng Mười, tăng CNY60/tấn (USD9/tấn) lên CNY6485/tấn (USD837/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 392,916 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập