Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 24/10/2017 (04:14)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 24 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY25/tấn (USD4/tấn) xuống CNY9875/tấn (USD1274/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 349,344 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 24 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY32/tấn (USD5/tấn) xuống CNY9085/tấn (USD1173/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 542,638 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 24 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY35/tấn (USD5/tấn) lên CNY6585/tấn (USD850/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 479,336 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập