Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 26/10/2017 (04:57)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao Dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 26 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY95/tấn (USD14tấn) xuống CNY9825/tấn (USD1268/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 520.804 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao Dịch Hàng hóa Đại Liên , thứ Năm ngày 26 tháng Mười , chốt ở mức giảm CNY204/tấn (USD31/tấn) xuống CNY8951/tấn (USD1155/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 564.134 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao Dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 26 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY100/tấn (USD15/tấn) xuống CNY6435/tấn (USD831/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 369.792 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập