Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 27/10/2017 (04:22)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 27 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY215/tấn (USD32/tấn) xuống còn CNY9695/tấn (USD1251/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 418,120 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 27 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY187/tấn (USD28/tấn) xuống còn CNY8828/tấn (USD1155/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 570,604 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 27 tháng Mười, chốt ở mức không đổi là CNY6435tấn (USD1139/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 403,426 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập