Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 30/10/2017 (04:47)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 30 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY100/tấn (USD15/tấn) xuống còn CNY9610/tấn (USD1237/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 314,930 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 30 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY63/tấn (US9/tấn) xuống còn CNY8784/tấn (USD1131/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 360,292 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 30 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY145/tấn (USD22/tấn) lên CNY6555/tấn (USD844/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 451,188 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập