Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 31/10/2017 (04:12)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 31 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY100/tấn (USD15/tấn) xuống còn CNY9500/tấn (USD1223/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 311,812 tấn.
Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 31 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY105/tấn (USD16/tấn) xuống còn CNY8684/tấn (USD1118/tấn). Khối lượng giao dịch đạt 436,256 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 31 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY215/tấn (USD32/tấn) xuống còn CNY6405/tấn (USD825/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 485,284 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập