Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 01/11/2017 (04:30)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại LIên, thứ Tư ngày 1 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY15/tấn (USD2/tấn) xuống còn CNY9535/tấn (USD1237/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 319,416 tấn. .

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại LIên, thứ Tư ngày 1 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CN7/tấn (USD1/tấn) xuống còn CNY8730/tấn (USD1228/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 457,284 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại LIên, thứ Tư ngày 1 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY170tấn (USD26/tấn) xuống còn CNY6335/tấn (USD816/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 415,744 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập