Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 03/11/2017 (05:39)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 03 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY140/tấn (USD21/tấn) lên CNY9695/tấn (USD1248/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 428,156 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 03 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY195/tấn (USD29/tấn) lên CNY8908/tấn (USD1147/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 565,870 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 03 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY10/tấn (USD2/tấn) lên CNY6330/tấn (USD815/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 326,456 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập