Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 07/11/2017 (04:10)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 07 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY65/tấn (USD10/tấn) lên CNY9860/tấn (USD1276/tấn). Khối lượng giao dịch đạt 286,624 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 07 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY89/tấn (USD13/tấn) lên CNY9122/tấn (USD1180/tấn). Khối lượng giao dịch đạt 392,628 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 07 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY40/tấn (USD6tấn) lên CNY6465/tấn (USD836/tấn). Khối lượng giao dịch đạt 382,910 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập