Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 09/11/2017 (05:42)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 09 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY35/tấn (USD5/tấn) lên CNY9930/tấn (USD1285/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 454,888 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 09 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY19/tấn (USD3/tấn) lên CNY9237/tấn (USD1195/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 510,450 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập