Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 10/11/2017 (04:12)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 10 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY120/tấn (USD18/tấn) xuống còn CNY9850/tấn (USD1274/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 420,064 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 10 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY160/tấn (USD24/tấn) xuống còn CNY9132/tấn (USD1182/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 475,216 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 10 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY60/tấn (USD9/tấn) xuống còn CNY6425/tấn (USD831/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 422,588 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập