Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 14/11/2017 (04:12)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 14 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY20/tấn (USD3/tấn) lên CNY9820/tấn (USD1265/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 297,436 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 14 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY33/tấn (USD4/tấn) xuống CNY9110/tấn (USD1173/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 416,250 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 14 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY35/tấn (USD5/tấn) xuống CNY6350/tấn (USD818/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 315,584 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập