Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 15/11/2017 (04:42)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 15 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY160/tấn (USD24/tấn) xuống còn CNY9650/tấn (USD1243/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 430,140 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 15 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY189/tấn (USD28/tấn) xuống còn CNY8909/tấn (USD1147/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 507,818 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 15 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY315/tấn (USD47/tấn) xuống còn CNY6120/tấn (USD788/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 506,230 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập