Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 17/11/2017 (04:21)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 17 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY30/tấn (USD5/tấn) lên CNY9575/tấn (USD1233/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 325,944 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 17 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY169/tấn (USD25/tấn) lên CNY8968/tấn (USD1155/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 527,044 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 17 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY40/tấn (USD6/tấn) lên CNY5980/tấn (USD770/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 372,880 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập