Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 22/11/2017 (04:09)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 22 tháng Mười Một chốt ở mức tăng CNY65/tấn (USD10/tấn) lên CNY9790/tấn (USD1258/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 289,188 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 22 tháng Mười Một chốt ở mức tăng CNY32/tấn (USD5/tấn) lên CNY9170/tấn (USD1184/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 370,478 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 22 tháng Mười Một chốt ở mức tăng CNY205/tấn (USD31/tấn) lên CNY6145/tấn (USD775/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 608,038 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập