Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 23/11/2017 (04:34)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 23 tháng Mười Một, giảm CNY65/tấn (USD10/tấn) xuống còn CNY9805/tấn (USD1264/tấn không bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch ở mức 264,342 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 23 tháng Mười Một, giảm CNY27/tấn (USD4/tấn) xuống còn CNY9219/tấn (USD1188/tấn không bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch ở mức 375,072 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 23 tháng Mười Một, tăng CNY125/tấn (USD19/tấn) lên CNY6290/tấn (USD822/tấn không bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch ở mức 423,520 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập