Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 27/11/2017 (04:42)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 27 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY220/tấn (USD33/tấn) xuống CNY9715/tấn (USD1260/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 436,782 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 27 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY288/tấn (USD44/tấn) xuống CNY9154/tấn (USD1188/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 578,808 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 27 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY140/tấn (USD4/tấn) xuống CNY6250/tấn (USD811/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 541,072 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập