Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 28/11/2017 (04:13)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 28 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY205/tấn (USD31/tấn) xuống còn CNY9730/tấn (USD1262/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 238,040 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 28 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY299/tấn (USD45/tấn) xuống còn CNY8903/tấn (USD1155/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 292,702 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 28 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY95/tấn (USD14/tấn) xuống còn CNY6145/tấn (USD797/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 290,028 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập