Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 30/11/2017 (06:01)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 30 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY125/tấn (USD19/tấn) xuống còn CNY9365/tấn (USD1215/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 418,012 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 30 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY36/tấn (USD5/tấn) xuống còn CNY8871/tấn (USD1151/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 403,816 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 30 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY115/tấn (USD17/tấn) xuống còn CNY6180/tấn (USD802/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 368,000 tấn.
Dùng thử miễn phí