Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 04/12/2017 (05:52)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 04 tháng Mười Hai chốt ở mức tăng CNY205/tấn (USD31/tấn) lên CNY9540/tấn (USD1233/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 437,786 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 04 tháng Mười Hai chốt ở mức tăng CNY274/tấn (USD42/tấn) lên CNY9089/tấn (USD1175/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 408,432 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 04 tháng Mười Hai chốt ở mức tăng CNY245/tấn (USD37/tấn) lên CNY6440/tấn (USD823/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 615,428 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập