Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 06/12/2017 (05:32)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 06 tháng Mười Hai, giảm CNY70/tấn (USD11/tấn) xuống còn CNY9550/tấn (USD1233/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 388,134 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 06 tháng Mười Hai, giảm CNY30/tấn (USD5/tấn) xuống còn CNY9159/tấn (USD1184/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 379,684 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 06 tháng Mười Hai, tăng CNY135/tấn (USD20/tấn) lên CNY6530/tấn (USD844/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 517,894 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập