Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 07/12/2017 (04:58)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 07 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY195/tấn (USD29/tấn) xuống còn CNY9375/tấn (USD1212/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 471,410 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 07 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY337/tấn (USD51/tấn) xuống còn CNY8918/tấn (USD1153/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 528,646 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 07 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY100/tấn (USD15/tấn) xuống còn CNY6530/tấn (USD844/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 776,574 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập