Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 08/12/2017 (04:17)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 08 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY90/tấn (USD14/tấn) lên CNY9435/tấn (USD1220/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 465,984 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 08 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY100/tấn (USD15/tấn) lên CNY8943/tấn (USD1156/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 411,600 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 08 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY245/tấn (USD37/tấn) lên CNY6695/tấn (USD865/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 949,804 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập