Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 14/12/2017 (05:08)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 14 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY20/tấn (USD3/tấn) xuống CNY9450/tấn (USD1220/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 397,734 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 14 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY47/tấn (USD7/tấn) xuống CNY9058/tấn (USD1170/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 356,202 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 14 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY30/tấn (USD5/tấn) xuống CNY6700/tấn (USD865/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 679,314 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập