Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 15/12/2017 (10:49)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 15 tháng Mười Hai, giảm CNY80/tấn (USD12/tấn) xuống còn CNY9395/tấn (USD1213/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 356,256 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 15 tháng Mười Hai, giảm CNY123/tấn (USD19/tấn) xuống còn CNY8963/tấn (USD1157/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 391,872 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 15 tháng Mười Hai, giảm CNY75/tấn (USD11/tấn) xuống còn CNY6630/tấn (USD856/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 437,546 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập