Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 21/12/2017 (08:28)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 21 tháng Mười Hai, tăng CNY20/tấn (USD3/tấn) lên CNY9660/tấn (USD1249/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 371,236 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 21 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY4/tấn (USD1/tấn) xuống CNY9254/tấn (USD1196/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 407,684 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 21 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY175/tấn (USD26/tấn) xuống CNY6635/tấn (USD858/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 505,460 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập