Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 25/12/2017 (05:05)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 25 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY70/tấn (USD11/tấn) xuống CNY9605/tấn (USD1247/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 334,826 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 25 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY39/tấn (USD6/tấn) xuống còn CNY9213/tấn (USD1197/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 459,048 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 25 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY50/tấn (USD8/tấn) xuống còn CNY6595/tấn (USD857/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 415,534 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập