Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 26/12/2017 (06:59)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 26 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY190/tấn (USD29/tấn) lên CNY9690/tấn (USD1258/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 643,370 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 26 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY120/tấn (USD18/tấn) lên CNY9274/tấn (USD1204/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 558,254 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 26 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY100/tấn (USD15/tấn) lên CNY6635/tấn (USD862/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 495,646 tấn.

Dùng thử miễn phí
Đăng nhập