Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 28/12/2017 (09:33)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 28 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY5/tấn (USD1/tấn) xuống còn CNY9770/tấn (USD1269/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 382,954 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 28 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY24/tấn (USD4/tấn) xuống còn CNY9266/tấn (USD1203/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 314,022 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 28 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY65/tấn (USD10/tấn) xuống còn CNY6590/tấn (USD856/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 286,800 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập