Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPV, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 22/03/2016 (05:17)
Thị trường LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 22 tháng Ba, đóng cửa ở mức giảm CNY295/tấn ($46/tấn) xuống còn CNY9230/tấn ($1218/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,352,510 tấn.

Thị trường PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 22 tháng Ba, đóng cửa ở mức giảm CNY241/tấn ($37/tấn) xuống còn CNY7182/tấn ($948/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,881,220 tấn.

Thị trường PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 22 tháng Ba, đóng cửa ở mức giảm CNY75/tấn ($12/tấn) xuống còn CNY5425/tấn ($716/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 12,030 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập