Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đai Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 14/12/2016 (04:52)
Giá LLDPE tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 14 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY80/tấn (USD12/tấn) xuống còn CNY10345/tấn (USD1280/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 497,348 tấn.

Giá PP tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 14 tháng Mười Hai, chốt ở mức tăng CNY171/tấn (USD25/tấn) lên CNY9792/tấn (USD1212/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 524,842 tấn.

Giá PVC tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 14 tháng Mười Hai, chốt ở mức giảm CNY165/tấn (USD24/tấn) xuống còn CNY6800/tấn (USD841/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 207,092 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập