Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 31/07/2017 (04:40)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, chốt ở mức giảm CNY20/tấn (USD3/tấn) xuống còn CNY9420/tấn (USD1197/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 369,898 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, chốt ở mức giảm CNY32/tấn (USD5/tấn) xuống còn CNY8193/tấn (USD1041/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 435,940 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, chốt ở mức giảm CNY30/tấn (USD4/tấn) xuống còn CNY6795/tấn (USD863/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 270,912 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập