Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 06/09/2017 (05:08)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 6 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY125/tấn (USD19/tấn) xuống CNY10315/tấn (USD1350/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 496,786 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 6 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY157/tấn (USD23/tấn) xuống CNY9513/tấn (USD1245/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 431,538 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 6 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY15/tấn (USD2/tấn) xuống CNY7810/tấn (USD1022/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 328,212 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập