Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị trường Đại Liên tương lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 26/10/2015 (03:30)
Giá tương lai LLDPE tháng Một ở giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ngày thứ Hai, ngày 26 tháng Mười ở mức CNY8240/tấn ($ 1106/tấn chưa có thuế GTGT), giảm CNY145/tấn ($ 23/tấn). Khối lượng giao dịch là 738.192 tấn.

Giá tương lai PP tháng Một trên các giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ngày thứ Hai, ngày 26 tháng Mười ở mức giá CNY6984/tấn ($ 938/tấn chưa có thuế GTGT), giảm CNY101/tấn ($ 16/tấn). Khối lượng giao dịch là 1.004.494 tấn.

Giá tương lai PVC tháng Một trên các giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ngày thứ Hai, ngày 26 tháng Mười ở mức giá CNY4780/tấn ($ 642/tấn chưa có thuế GTGT), giảm CNY5/tấn ($ 1/tấn). Khối lượng giao dịch là 5.064 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập