Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị trường Đại Liên tương lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 04/11/2015 (04:18)
Giá tương lai LLDPE tháng Một ở giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ngày thứ Tư, ngày 4 tháng Mười một ở mức CNY8300/tấn ($ 1114/tấn chưa có thuế GTGT), tăng CNY55/tấn ($ 9/tấn). Khối lượng giao dịch là 663,848 tấn.

Giá tương lai PP tháng Một trên các giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ngày thứ Tư, ngày 4 tháng Mười một ở mức giá CNY6824/tấn ($ 916/tấn chưa có thuế GTGT), tăng CNY31/tấn ($ 5/tấn). Khối lượng giao dịch là 1.096.552 tấn.

Giá tương lai PVC tháng Năm trên các giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ngày thứ Tư, ngày 4 tháng Mười một ở mức giá CNY4565/tấn ($ 613/tấn chưa có thuế GTGT), giảm CNY35/tấn ($ 6/tấn). Khối lượng giao dịch là 11,462 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập