Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị trường Đại Liên tương lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 20/11/2015 (05:32)
Giá tương lai LLDPE tháng Một ở giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ngày thứ Sáu, ngày 20 tháng Mười một ở mức CNY7565/tấn ($ 1014/tấn chưa có thuế GTGT), giảm CNY185/tấn ($29/tấn). Khối lượng giao dịch là 1.313.040 tấn.

Giá tương lai PP tháng Một trên các giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ngày thứ Sáu, ngày 20 tháng Mười một ở mức giá CNY5934/tấn ($ 795/tấn chưa có thuế GTGT), giảm CNY247/tấn ($ 39/tấn). Khối lượng giao dịch là 1.586.614 tấn.

Giá tương lai PVC tháng Năm trên các giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ngày thứ Sáu, ngày 20 tháng Mười một ở mức giá CNY4450/tấn ($ 596/tấn chưa có thuế GTGT), giảm CNY50/tấn ($ 8/tấn). Khối lượng giao dịch là 25.172 tấn.​
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập