Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị trường Đại Liên tương lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 02/03/2016 (05:16)
Thị trường LLDPE tương lai tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên hôm thứ Tư, ngày 02 tháng Ba đóng cửa với mức tăng CNY85/tấn ($13/tấn) lên CNY9035/tấn ($1183/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,206,872 tấn.

Thị trường PP tương lai tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên hôm thứ Tư, ngày 02 tháng Ba đóng cửa với mức tăng CNY140/tấn ($21/tấn) lên CNY6746/tấn ($883/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,720,716 tấn.

Thị trường PVC tương lai tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên hôm thứ Tư, ngày 02 tháng Ba đóng cửa với mức tăng CNY5/tấn ($1/tấn) lên CNY5175/tấn. Khối lượng giao dịch đạt 11,728 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập