Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị trường Đại Liên tương lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 04/03/2016 (05:38)
Giá LLDPE tương lai tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ngày thứ Sáu, mồng 4 tháng Ba tăng CNY120/tấn ($18/tấn) lên mức CNY9150/tấn ($1198/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 1,529,002 tấn.

GIá PP tương lai tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ngày thứ Sáu, mồng 4 tháng Ba tăng CNY221/tấn ($34/tấn) lên mức CNY7014/tấn ($918/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 2,261,682 tấn.

Giá PVC tương lai tháng Năm trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ngày thứ Sáu, mồng 4 tháng Ba tăng CNY45/tấn ($7/tấn) lên mức CNY5230/tấn ($685/tấn). Khối lượng giao dịch đạt 18,894 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập