Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị trường Đại Liên tương lai: PP, LLDPE, PVC, MEG - Ngày 28 tháng 7 năm 2023

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 28/07/2023 (11:10)
Giá LLDPE tương lai tháng 9 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên tăng 57 CNY/tấn (8 USD/tấn), lên mức 8202 CNY/tấn (1014 USD/tấn chưa bao gồm VAT) vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 7. Khối lượng giao dịch là 344.914 tấn.

Giá PP tương lai tháng 9 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên tăng 113 CNY/tấn (16 USD/tấn), lên mức 7413 CNY/tấn (917 USD/tấn chưa bao gồm VAT) vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 7. Khối lượng giao dịch là 570.220 tấn.

Giá PVC tương lai tháng 9 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên tăng 170 CNY/tấn (24 USD/tấn), lên mức 6236 CNY/tấn (771 USD/tấn chưa bao gồm VAT) vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 7. Khối lượng giao dịch là 1.250.741 tấn.

Giá MEG tương lai tháng 9 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên tăng 40 CNY/tấn (5 USD/tấn), lên mức 4188 CNY/tấn (518 USD/tấn chưa bao gồm VAT) vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 7. Khối lượng giao dịch là 273.493 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập