Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Trung Quốc có kế hoạch hỗ trợ phát triển công nghiệp hóa dầu

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 05/08/2016 (05:06)
Theo truyền thông cho biết, trong tuần này, Trung Quốc đã công bố đường lối thúc đẩy phát triển công nghiệp hóa dầu. Báo cáo cho thấy rằng chính phủ Trung Quốc lên kế hoạch hợp nhất sản xuất, đóng cửa các nhà máy lạc hậu và giảm ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện sức cạnh tranh của ngành công nghiệp hóa dầu nước này.

Ủy Ban Nhà Nước Trung Quốc nói rằng ngành công nghiệp này đang chịu ảnh hưởng bởi tình trạng sản xuất dư thừa và các quy tắc về môi trường và an ninh.

Đường lối của chính phủ nước này cũng cho phép các công ty nước ngoài tham gia vào các thương vụ mua bán và hợp nhất trong ngành hóa dầu. Bảy cơ sở sản xuất hóa dầu từ than sắp được hợp nhất để củng cố ngành công nghiệp này.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập