Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Việc đóng cửa nhà máy PVC sắp tới ở Trung Quốc

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 15/01/2016 (03:58)
Theo phương tiện truyền thông, công ty Hóa chất Chengdu Huarong và Lesheng Yongxiang của Trung Quốc đang có kế hoạch đóng cửa nhà máy PVC của họ để bảo trì. Chengdu Huarong báo sẽ ngừng sản xuất tại nhà máy PVC acetylene ở tỉnh Tứ Xuyên vào cuối tháng để bảo dưỡng. Nhà máy có công suất 140.000 tấn / năm, trong khi công ty hiện nay đang vận hành nhà máy ở 50% công suất.

Trong khi đó, công ty Hóa chất Leshan Yongxiang cũng có kế hoạch đóng cửa nhà máy PVC acetylene ở tỉnh Tứ Xuyên vào đầu tháng hai để bảo dưỡng. Nhà sản xuất đang vận hành nhà máy 100.000 tấn / năm ở công suất khoảng 90%.

Cả hai nhà sản xuất dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động trở lại sau những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập