Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Xuất khẩu của Ấn Độ tháng Giêng giảm 13,6% do nhu cầu toàn cầu yếu

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 16/02/2016 (04:12)
Theo phương tiện truyền thông, số liệu của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ đã tiết lộ rằng, xuất khẩu của nước này đã giảm 13,6% xuống còn 21,07 tỷ USD trong tháng Giêng so với 24,39 tỷ USD trong cùng tháng của năm 2015, giảm liên tiếp tháng thứ mười bốn.

Nhập khẩu cũng giảm hơn 11% so với năm trước còn 28,71 tỷ USD trong tháng Một, đưa mức thâm hụt thương mại của Ấn Độ lên đến 7,64 tỷ USD trong tháng Một so với mức 7,87 tỷ USD trong một năm trước đó. Điều này là do nhu cầu đối với nhập khẩu dầu thô và giá hàng hóa nhập khẩu giảm.

Vào tháng Một, lượng dầu nhập khẩu giảm 39% so với năm ngoái còn 5,02 tỷ USD, trong khi nhập khẩu phi dầu mỏ cũng giảm 1,4% xuống còn 23,68 tỷ USD. Việc vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ từ nước ngoài đã giảm 35,18% còn 1,95 tỷ USD trong tháng Một, trong khi nhập khẩu vàng trắng tăng 85,16% lên 2,91 tỷ USD trong tháng Một so với $ 1,57 tỷ USD trong cùng tháng năm trước.

Trong thời gian tháng Tư - tháng Một của năm của Ấn Độ hiện nay, xuất khẩu giảm 17,65% còn 217,67 tỷ USD so với 264,32 tỷ USD trong cùng thời kỳ của năm tài chính trước đó; trong khi nhập khẩu giảm 15,46% xuống 324,52 tỷ USD. Trong giai đoạn này, thâm hụt thương mại của Ấn Độ đã được báo cáo tại mức 106,8 tỷ USD
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập